Metodické informace


Mzdové údaje z nástroje Mzdové srovnání jsou získány z Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) za rok 2013. Jedná se o největšího mzdového šetření v ČR s více než 2 mil. zaměstnanci. Uváděné mzdy jsou získány s využitím tzv. sektorové statistiky, která byla zpracována pro Svaz průmyslu a dopravy ČR, a bylo pro ni využito vzorku zaměstnanců velkých podniků (s 250 a více pracovníky) ze mzdové sféry. Podrobnější informace o výběru respondentů, sběru a zpracování dat či použité klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO naleznete na portále šetření www.ispv.cz
© 2012-2024 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz