Mám zájem o podrobnou mzdovou analýzu (benchmarking)


Mzdový benchmarking porovnává odměňování zaměstnanců organizace se situací v podnikatelském sektoru a regionu (regionech), ve kterých zadavatel působí. Získaná data jsou důležitým podkladem nejen pro samotné srovnání a tvorbu detailních analýz, ale také pro následnou tvorbu nového nebo úpravu stávajícího mzdového motivačního systému a jeho úspěšnou implementaci do podnikové praxe. Náš mzdový benchmarking Vám poskytne informace pro stanovení správné mzdové úrovně pracovních míst.

Co získáte?

  • Přehled o výši výdělků a hrubých mezd u konkurence a na trhu práce v ČR.
  • Možnost využití srovnání výdělkových možností v odvětví a regionu jako podkladu pro další práci s lidskými zdroji (odměňování, motivace, zamezení fluktuace apod.)© 2012-2024 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz