Jak používat nástroj mzdové srovnání


Co nástroj Mzdové srovnání obsahuje

Nástroj Mzdové srovnání Vám pro vybrané pracovní pozice umožní srovnat hrubou měsíční mzdu (medián) a její rozpětí uvnitř jednotlivých sektorů ekonomiky. Dále zde najdete základní popis uvedených pozic a počet lidí ve vzorku firem z daného sektoru.

Jak využít informace o mzdách

Informace ze mzdových srovnání jsou v podnikové praxi důležitým podkladem nejen pro samotné porovnání mezd jednotlivých pracovních pozic a zaměstnanců, ale také pro následnou tvorbu nového nebo úpravu stávajícího mzdového motivačního systému a jeho úspěšnou implementaci do podnikové praxe.

Jak nástroj používat

1. krok – na úvodní stránce si vyberte ekonomický sektor, jehož pracovní pozice Vás zajímají. Nástroj v současnosti obsahuje 5 vybraných sektorů z průmyslu a stavebnictví a výsledky za celou mzdovou (podnikatelskou) sféru ČR.

2. krok – na další stránce se vám objeví ukázkové pracovní pozice z Vámi zvoleného sektoru. Popis pozice obsahuje obvyklý název a stručnou charakteristiku pracovního místa. V rámečku v pravé části obrazovky je pak uvedena střední hrubá měsíční mzda (medián) a mzdové rozpětí (tzv. kvartilové rozpětí). Pro srovnání mezd sektorů pokračujte odkazem Detailní informace.

3. krok - na stránce s detailní informací je v horní části sestavy uvedena stručná charakteristika pozice a její zařazení do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO. Následuje její mzdové srovnání s výsledky za celou ČR. Ve spodní části přehledu je mzda a její rozpětí vyjádřena v přehledné grafické formě.
© 2012-2024 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz