Garanti


RPIC-ViP s.r.o.

Vzdelávanie, inovácie a poradenstvo sú služby, ktoré poskytujeme od roku 1991 klientom z privátneho a verejného sektora v Európe, v Českej republike a aj v našom Moravskosliezskom kraji. Sme nositeľmi a realizátormi vízie "Rozdiel je v ľuďoch - objavujeme schopnosti a meníme sny v realitu!!!"


TREXIMA, spol. s r.o.

Už 20 rokov podporujeme našich partnerov na ich ceste k úspechu. Ponúkame širokú škálu poradenských nástrojov a služieb v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov, motivačných systémov a zvyšovanie produktivity práce. Pravidelné kontakty s personálnymi manažérmi a špecialistami významných firiem a aplikovanie nových trendov nám umožňuje realizáciu zákaziek na vysokej profesionálnej úrovni a vedie k spokojnosti našich zákazníkov.


TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Naša špecializovaná výskumno-štatistická a poradensko-konzultačná spoločnosť už od roku 1992 vyvíja a uplatňuje v SR ako aj v jej jednotlivých regiónoch nové, efektívne metódy v oblasti moderných a úspešných štatistických zisťovaní miezd, zamestnanosti, riadenia ľudských zdrojov a komplexnej produktivity. Cieľom našej spoločnosti je poskytovať svojim odberateľským organizáciám a všetkým partnerom komplexné a kvalitné služby na mieru a na vysokej profesionálnej úrovni.

© 2012-2024 www.silnepracovisko.sk, všechna práva vyhrazena. Grafické spracovanie atelier8.cz