Demonštrujte silu Vášho pracoviska


Možno ste si s pozitívnym výsledkom vyskúšali nástroj na meranie sily pracoviska (pozri online nástroje), možno už sami dlho viete, že Vaše pracovisko je skrátka silné. Urobte ďalší krok, demonštrujte svoju silu a staňte sa partnerom rozvojového programu Silné pracovisko.

Ako? Úspešným absolvovaním certifikačného procesu, ktorý vedie k udeleniu značky "Silné pracovisko". Každé silné pracovisko sa pre nás stáva "partnerom", ktorý vyznáva slušnosť v podnikaní a ako taký je naším programom propagovaný.

Ako prebieha certifikácia?

Všetko začína nezáväznou schôdzkou jedného z garantov rozvojového programu Silné pracovisko (pozri Kontakty) s predstaviteľom organizácie, ktorá má záujem o vstup do certifikačného procesu. Garant záujemcom objasní podmienky a postup certifikácie, v prípade záujmu si už môžu dohodnúť konkrétne podmienky realizácie.

Certifikačný proces pozostáva z dvoch častí:

  • Vstupné dotazníkové zisťovanie medzi reprezentatívnou vzorkou zamestnancov (cca 15 minút)
  • Hĺbkové rozhovory s vybranými pracovníkmi (cca 1 hodina na osobu)

Účelom dotazníkového zisťovania je získanie základných informácií o silných a slabých stránkach pracoviska od reprezentatívnej vzorky zamestnancov. Informácie získané touto cestou sú následne prehlbované prostredníctvom rozhovorov, ktoré prinášajú podrobné informácie o jednotlivých oblastiach (najmä tých, ktoré vykazujú menej priaznivé výsledky) a môžu sa tak stať cenným podnetom pre ďalší rozvoj pracoviska.

Čo certifikačným procesom získate?

Bez ohľadu na výsledok certifikačného procesu Vám prinesie:

  • lepšie poznanie silných a slabých stránok organizácie založených na názoroch reprezentatívnej vzorky Vašich zamestnancov,
  • doplňujúce informácie k oblastiam s menej priaznivými výsledkami a
  • odporúčania opatrení k ďalšiemu rozvoju organizácie z pohľadu garantov programu Silného pracoviska.

V prípade úspešného dokončenia certifikačného procesu ďalej získate:

  • značku „Silné pracovisko“ pre svoju organizáciu na 2 roky s možnosťou jej ďalšieho predĺženia,
  • nástroje pre vizualizáciu Vášho silného pracoviska dovnútra aj mimo organizácie (fotokresby s hodnotami silného pracoviska, propagačné predmety Vášho silného pracoviska a iné),
  • status partnera programu Silné pracovisko a s ním spojenú možnosť propagácie firmy na internete, sociálnych sieťach, v médiách aj pri spoločenských a odborných akciách.

Kontaktujte nás

Ak máte záujem o ďalšie informácie alebo o nezáväznú schôdzku k certifikačnému procesu, napíšte nám.
© 2012-2024 www.silnepracovisko.sk, všechna práva vyhrazena. Grafické spracovanie atelier8.cz