Outdoor


Cílem outdooru je posílení výkonu pracovních týmů prostřednictvím podpory spolupráce, komunikace a dalších měkkých kompetencí. Program je vždy navrhován „na míru“ dle potřeb klienta, přičemž náročnost aktivit je přizpůsobována možnostem jeho účastníků. Nedílnou součástí každého outdooru je sebepoznání a poznání druhých, zejména se zaměřením na typy osobnosti, používané sociální strategie, komunikační styl apod.

Co získáte?

  • Lepší poznání sebe sama i svých kolegů.
  • Zlepšení pracovního výkonu týmu i jednotlivců.
  • Zlepšení týmové komunikace a procesu sdílení informací.
  • Rozvoj vybraných měkkých dovedností dle potřeb klienta (komunikace, spolupráce, řešení problémů, flexibilita, odolnost vůči stresu aj.)
  • Stmelení týmu a budování vztahů v případě větších personálních změn nebo rozšiřování týmů.
  • Navržení/vytvoření společného cíle.
© 2012-2024 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz