Audit a tvorba mzdových a motivačních systémů


Spravedlivě a objektivně nastavené ocenění zaměstnanců je základem zdravého klimatu v každé firmě, jelikož jde o jednu z nejcitlivěji vnímaných oblastí. Mzdy a odměny jsou významným motivujícím faktorem, který ovlivňuje fluktuaci, loajalitu, výkonnost a spolehlivost zaměstnanců. A pro spravedlivé a objektivní mzdy to platí dvojnásobně. Naši specialisté Vám pomohou nastavit nový nebo upravit stávající motivační systém, který bude úsporný, zaručí interní i externí rovnost a vyváženost ve vztahu k různým pracovním pozicím.

Co získáte?

  • Provedeme analýzu Vašeho současného mzdového a motivačního systému a identifikujeme jeho slabé či problémové oblasti.
  • Ve spolupráci s Vámi a s přihlédnutím k výkonnosti firmy navrhneme opatření, která zaručí jasná pravidla, transparentnost a spravedlnost.
  • Nový systém Vám pomůžeme parametrizovat a implementovat.
  • Dokážeme navíc simulovat dopady nového mzdového systému na ekonomiku firmy i jednotlivých zaměstnanců.
  • Kromě toho dokážeme vypracovat systém nemzdové motivace, který bude pro Vás výhodný a pro zaměstnance atraktivní. Doporučíme Vám soubor benefitů pro jednotlivé kategorie pracovních míst a zpracujeme pravidla pro jejich čerpání.

Audit mzdových a motivačních systémů lze provést samostatně, tj. bez následného zavedení nového systému odměňování.
© 2012-2024 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz