Nastejnelodi se stěhuje na Nádražní 120


Říjen 2022
Ostravská účetní společnost Nastejnelodi.cz se přestěhovala už na pátou adresu, její firemní kultura však zůstává stále stejná.

Přinášíme ukázku z rozhovoru s Tomášem Buchwaldkem, jedním ze dvou jednatelů Nastejnelodi.cz, který vyšel v Magazínu PATRIOT.

Co vás přivedlo k založení firmy, která se věnuje účetnictví a poradenství?

Obě naše maminky se věnovaly účetnictví, což nás inspirovalo k tomu, že kdybychom k jejich poctivé práci přidali moderní manažerský přístup a technologie, mohli bychom vybudovat silnou firmu s obrovským potenciálem rozvoje, která dosud na našem trhu chyběla. Děláme moderní účetnictví, které slouží jako podklad pro manažerské rozhodování, nikoli jako byrokratickou nutnost, kterou je třeba odevzdat na finančním úřadě.

Z Miniauditu SILNÉHO PRACOVIŠTĚ vyplývá, že vaši zaměstnanci do práce chodí s úsměvem a rádi. Díky čemu?

Protože jsme na stejné lodi a sdílíme stejné námořnické hodnoty. Velký důraz klademe na výběr nových lidí a jejich zapracování. Proto třeba nemůžeme růst rychleji, přestože zájemců o práci máme dost. Někteří nás opustí hned na začátku, kdy se vzájemně poznáváme a zkoušíme. Máme celkem velké nároky. Jedna z našich šesti klíčových hodnot hovoří o dodržování slibů. Když to nejde, je třeba komunikovat, hledat řešení, požádat o pomoc. Je jedno, jestli se jedná o velkou věc, třeba zaplacení stotisícové faktury nebo odeslání e-mailu. Chceme, aby naši kolegové udělali 100 % pro splnění slibu, ať už směrem ke klientovi nebo k sobě navzájem. A už i takovou, pro nás samozřejmou věc někteří noví kolegové nedokáží respektovat. „Slibem neurazíš“ tedy u vás neplatí.

Jaké máte další hodnoty?

Samy o sobě můžou znít jako klišé, ale my je vždy máme rozepsány do konkrétních příkladů. Třeba, že zákazník je na prvním místě. Tím chceme říct, že se vždy rozhodujeme v zájmu klienta, i když to pro nás může být krátkodobě nevýhodné. Třeba za námi přijde klient, který chce být plátcem DPH, a my mu vysvětlíme, že je pro něj momentálně lepší zůstat jako neplátce. Mezi námi a klientem je informační nerovnost. Jsme ve výhodě, protože tomu rozumíme více než on. Krátkodobě bychom na něm mohli vydělat, ale my věříme dlouhodobým vztahům a dobrým referencím, které vznikají na základě dobré zkušenosti a důvěry. Další z vašich hodnot je udržitelnost. Je to jeden z důvodů, proč ve všech svých firmách podnikáte bez dotací? Přesně tak. Chceme vytvářet hodnoty ne spotřebovávat cizí peníze – to není podnikání. V delším horizontu vám dotace nepomůžou, je to jako se steroidy nebo drogami ve sportu – krátkodobě vás nabudí, ale postupem času se změníte v trosku. Zkusme ještě jednu ze zbývajících tří hodnot Osobní rozvoj. Inspirovala nás kniha Radikální otevřenost, ve které autorka Kim Scottová dělí zaměstnance na rockstars a superstars. Člověk nemusí jen stoupat kariérně nahoru, zvlášť ve firmě našeho typu. Ale může třeba získávat více odbornosti nebo efektivity. Každopádně nesmí ustrnout na místě, musí neustále odněkud někam jít. Nemusí to být do výšky, ale třeba do hloubky. Naše cesta námořníka vede z juniorní pozice k seniorům, dále k supervizorům, front office a k tzv. buddy, my říkáme „badíkům“, kteří pomáhají vychovávat nově přicházející kolegy.
© 2012-2024 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz