Moravskoslezský kraj má talent


Září 2017
FajnOVA práce na silném pracovišti. To je jen jeden z projektů, které se zrodily v průběhu dvoudenní konference Talenti pro byznys, aneb Rozdíl je v lídrech, jež se uskutečnila na přelomu srpna a září v Horském hotelu Čeladenka v Beskydech.

system image

Lídři firem s inovačním potenciálem a silnou firemní kulturou diskutovali nejen o stávajících projektech, jejichž cílem je přilákat talentované lidi do Moravskoslezského kraje, ale v menších pracovních skupinách přišli s novými nápady, které odrážejí konkrétní potřeby zaměstnavatelů i zaměstnanců z regionu.

"Koncepty programů jsou v různém stupni rozpracování, některé jsou již ve fázi přípravy či realizace, jiné jsou navrženy v základním konceptu a u některých se jedná pouze o první inspiraci," říká Zdeněk Karásek, jednatel společnosti RPIC-ViP, která byla hlavním organizátorem konference.

"V následujícím období na nich budeme spolu s partnery dále pracovat, na základě jejich zájmu o konkrétní oblast," říká Zdeněk Karásek.

Prezentace jednotlivých řečníků k nahlédnutí:

Zdeněk Karásek - RPIC-ViP - Talenti pro byznys

Tomáš Macura - MMO - Ostrava vs 10 faktorů atraktivity

Ivo Vondrák - MS Kraj - Vize 2024

Jan Rafaj - ArcelorMittal - Talent Management

Daniel Konczyna, Ondřej Dostál - In focus

Pavel Csank - Čím přispěje MSIC

Pavel Puff - ČEZ - Jak bojovat se stereotypy

Marek Prorok, Vít Bican - Silné pracoviště

Jiří Šimonek, Jindra Karásková - Identifikace a diagnostika talentů

Martin Bazala, RAYNET

RAYNET - příručka přežití

RPIC-ViP - Podnikavost a soft skills do škol
© 2012-2024 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz