MINIAUDIT SILNÉHO PRACOVIŠTĚ odhaluje specifika řízení lidských zdrojů v jednotlivých odvětvích


Listopad 2015

MINIAUDIT je nástrojem k hodnocení 15 faktorů, které determinují úspěšnost fungování celé organizace. Toto hodnocení není závislé na názoru vedení organizace nebo nezávislém auditu prováděném externí společností, ale na vnímání existence a fungování jednotlivých oblastí organizace jejími zaměstnanci. Je takové subjektivní vnímání vůbec směrodatné? Jistěže ano, neboť my všichni se chováme podle našeho subjektivního vnímání nás obklopující objektivní reality. Právě subjektivní vnímání reality ovlivňuje, zda budeme poctivě pracovat, budeme práci předstírat nebo ze zaměstnání odejdeme.

MINIAUDIT se hodnocením pracovního prostředí a faktorů výkonnosti zabývá již několik let, během nichž se podařilo sesbírat hodnocení od několika tisíců zaměstnanců z různých odvětví národního hospodářství. Z těchto dat lze vypozorovat určitá specifika jednotlivých odvětví (v porovnání s průměrnými hodnotami pro ČR), přičemž pro zajímavost lze některá z nich uvést…

Zpracovatelský průmysl

 • vyšší míra inovací produktů a služeb
 • nižší míra spravedlnosti a motivačního efektu systémů hodnocení a odměňování
 • nižší míra plánování a realizace osobního rozvoje zaměstnanců
 • nízká míra poskytování (pozitivní) zpětné vazby zaměstnancům

Veřejná správa

 • nižší míra plánování (avšak běžná úroveň realizace) osobního rozvoje zaměstnanců
 • nižší míra inovací služeb, což je dáno jejich podstatou vyplývající ze zákona
 • nízká míra poskytování (pozitivní) zpětné vazby zaměstnancům

Sociální péče

 • vyšší míra vnímání smyslu práce a souladu osobního nastavení zaměstnanců s prací
 • vyšší míra plánování a realizace osobního rozvoje zaměstnanců
 • vyšší míra poskytování (pozitivní) zpětné vazby zaměstnancům
 • vyšší míra spravedlnosti a motivačního efektu systémů hodnocení a odměňování
 • nižší úroveň vnímání kvality spolupracovníků zaměstnanci a horší mezilidské vztahy

Co se stane, když bude vnímání jednotlivých oblastí výrazně horší, než je obvyklé v mém odvětví? Odpověď je jednoduchá. Zaměstnanci nebudou podávat vysoký pracovní výkon, budou odcházet a noví uchazeči o zaměstnání nebudou patřit mezi ty nejlepší. Pokud však ve všech oblastech dosahujete nadprůměrných výsledků, patříte mezi tzv. SILNÁ PRACOVIŠTĚ, v nichž se zaměstnanci dobře cítí a podávají své nejlepší výkony. Proto také patříte mezi vyhledávané zaměstnavatele…

V roce 2015 se nám povedlo nalézt další 2 SILNÁ PRAOCVIŠTĚ. Jsou jimi Harmonie, příspěvková organizace a Diakonie ČCE – středisko v Rýmařově. Kromě toho se společnosti ENVIFORM a.s. podařilo obhájit status SILNÉHO PRACOVIŠTĚ, čímž dokázala svou dlouhodobou orientaci na sladění výkonu a péče o své zaměstnance. Seznam všech doposud identifikovaných SILNÝCH PRACOVIŠŤ naleznete zde: http://www.silnepracoviste.cz/silna-pracoviste-v-ceske-republice/

Chcete rozšířit řady SILNÝCH PRACOVIŠŤ a propagovat se jako dobrý zaměstnavatel? Zajímá vás, jak si stojíte ve srovnání s vaší konkurencí? Kontaktujte nás na tel. 602 119 228 nebo email balysova@silnepracoviste.cz
© 2012-2024 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz