Karviná je první certifikované SILNÉ PRACOVIŠTĚ mezi městskými úřady


Únor 2016

Magistrát města Karviné je prvním certifikovaným nositelem značky SILNÉ PRACOVIŠTĚ mezi městskými úřady v České republice. Cílem rozvojového konceptu SILNÉ PRACOVIŠTĚ je vyhledávání, spojování, rozvíjení a propagace pracovišť, kde lidé chtějí, umí a mohou podávat své nejlepší výkony.

Miniauditem SILNÉHO PRACOVIŠTĚ už prošlo okolo stovky významných českých firem a organizací - mezi nimi deset městských úřadů a magistrátů. Prvním, který dosáhl na certifikaci je právě ten karvinský. Tento nástroj není samozřejmě pouze o získání certifikátu, ale především zaměstnavatelům umožňuje získat odpověď na otázku, ve kterých oblastech leží bariéry vyššího výkonu jednotlivých pracovišť.

"Výsledky MINIAUDITU SILNÉHO PRACOVIŠTĚ byly na Magistrátu města Karviné nadprůměrné ve všech patnácti sledovaných oblastech," říká Marek Prorok, konzultant RPIC-ViP. "Mohli jsme tedy přistoupit k procesu certifikace, který spočívá v hloubkových rozhovorech s vybranými pracovníky." Ostravská společnost RPIC-ViP je spolu se zlínskou TREXIMOU tvůrcem a garantem značky SILNÉ PRACOVIŠTĚ.

Jak dodal tajemník Magistrátu města Karviné Roman Nogol, takto dobrý výsledek miniauditu je oceněním především samotných zaměstnanců: "Jsem přesvědčen, že čím pozitivnější atmosféra na pracovišti je, tím lepší servis můžeme odvádět. Výsledky miniauditu využijeme pro další rozvoj."

Miniauditu, který byl přísně anonymní, se zúčasnilo 80% zaměstnanců. Nyní budou následovat například rozhovory s vedoucími odborů a aplikace doporučení, která z miniauditu vyplynula.

system image
© 2012-2024 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz