Firma Luceo získala jako sedmá v kraji certifikát SILNÉ PRACOVIŠTĚ


Březen 2016
Již sedm firem, společností a institucí se v Moravskoslezském kraji může pochlubit certifikátem Silné pracoviště. Projekt vymyslela a realizuje už čtvrtým rokem ostravská poradenská společnost RPIC - ViP, píše v březnovém rozhovoru Magazín Patriot.

"Jsme česká poradenská a vzdělávací společnost s osmnácti lety zkušeností s rozvojovými projekty u nás i v zahraničí. Zaměřujeme se zejména na rozvoj lidských zdrojů, a to i v rámci vzdělávacího systému, na rozvoj podnikání a dále na strategický rozvoj měst a municipalit," říká Kateřina Balysová, která má projekt Silné pracoviště na starost.

O co v projektu Silné pracoviště jde?

Silné pracoviště je rozvojový program, který je na trhu již čtyři roky. Jeho cílem je vyhledávání, spojování, rozvíjení a propagace pracovišť, kde lidé chtějí, umí a mohou podávat své nejlepší výkony. Jsou to pracoviště, která staví svou konkurenční výhodu na lidech a etickém přístupu k podnikání. Jednoduše lze říci, že silná pracoviště jsou taková pracoviště, která jsou výkonná, a zároveň se tam lidem dobře pracuje.

Kolik těch kritérií v měření síly konkrétního pracoviště máte, jak se doberete k nějakému výsledku?

Hodnocení síly pracoviště je postaveno na patnácti tvrzeních, které jsou předloženy zaměstnancům k vyjádření. Hodnocení provádí sami zaměstnanci prostřednictvím krátkého anonymního dotazníku, takzvaného miniauditu, který dokáže identifikovat oblasti a útvary společnosti nebo organizace, kde není potenciál pracovníků dobře využit, a nejvíce tak brzdí její ekonomický výkon.

Co všechno je potřeba k získání certifikátu?

Skutečně Silné pracoviště musí splnit několik podmínek. Základní podmínkou je provedení hodnocení síly pracoviště, miniauditu. V tomto hodnocení musí organizace v každé z 15 hodnocených oblastí dosáhnout lepších výsledků než je národní průměr. Zároveň toto hodnocení musí být postaveno na odpovědích alespoň tří čtvrtin všech zaměstnanců firmy. Pokud předávaná zpráva s výsledky miniauditu ukazuje, že organizace tato velmi obtížně splnitelná kritéria splňuje, může přistoupit k druhé fázi auditu. Ta se provádí v samotné organizaci formou pohovorů s vedoucími a řadovými zaměstnanci.

Celý rozhovor je k dispozici v Magazínu Patriot
© 2012-2024 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz