Dolní oblast Vítkovice nabízí také adrenalin


Červen 2016

Že je možné uspořádat "Outdoor v Ostravě"? RPIC-ViP to ve spolupráci s experty Dolní oblasti Vítkovice na začátku května vyzkoušel. Podle koordinátora výukových programů Libora Menšíka se jedná o úspěšný model "Dne pro firmu", který by do budoucna mohl být ve standardní nabídce DOV a Silného Pracoviště.

Čtyřicet účastníků ostravského outdooru se o půl desáté schází před vstupem do Velkého světa techniky. Oficiální otevírací doba je až v deset, takže úvodní atrakci – gyroskop mají jen pro sebe.

system image

Následuje interaktivní science show, během níž jsou vybraní dobrovolníci podpáleni či podřezáni a dopolední program je završen "vědatlonem" - volnou prohlídkou exponátů, spojenou s řešením speciálně připraveného kvízu.

"Nejdůležitější je pro nás spokojenost účastníků, a ta byla v tomto případě nadstandardní," říká Marek Prorok ze společnosti RPIC-ViP. "Outdoor jsme pro našeho klienta připravovali pátý rok v řadě, proto byl výběr lokality nesmírně důležitý. Jinými slovy, byli jsme už prakticky všude, s výjimkou Ostravy. A když jsme se dozvěděli, že Dolní oblast Vítkovice (DOV) je třetí nejnavštěvovanější atrakcí v České republice, bylo prakticky rozhodnuto."

Firma původně chtěla zvolit klasickou formu návštěvy vybraných památek. "Aktivní přístup ze strany DOV nám v dobrém slova smyslu 'naboural plány'. Získali jsme víc, než jsme původně očekávali – dva kvalifikované průvodce, kteří celý program pečlivě připravili, a dohlédli na jeho realizaci," konstatuje Marek Prorok.

Outdoor by nebyl hoden svého jména, kdyby nenabídl rovněž nějaký adrenalin. Po obědě na terase Velkého světa techniky se výprava rozdělila na dvě skupiny, které se v průběhu odpoledne prostřídaly. První vyrazila na Bolt Tower a druhá na lezeckou stěnu v areálu bývalého Dolu Hlubina, která je světovým unikátem nejen z hlediska jejího umístění, ale také výšky a rozlohy. Zde na skupinu čekali čtyři instruktoři, kteří účastníky dokázali pobláznit natolik, že si lezecké boty nazuli téměř všichni, bez ohledu na věk, pohlaví či nejrůznější momentální handicapy.

system imagesystem image
© 2012-2024 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz