Channel Crossings na cestě k SILNÉMU PRACOVIŠTI


Březen 2017
Inovující a otevřená firma, kde jsou srozumitelně a efektivně nastaveny základní procesy, tak vypadá jazyková agentura Channel Crossings očima vlastních zaměstnanců.

Prokázal to průzkum uskutečněný v rámci projektu SILNÉ PRACOVIŠTĚ, který hodnotí patnáct oblastí pracovního života zaměstnanců společnosti, jež mají přímý vliv na produktivitu firmy. Díky odpovědím na konkrétní otázky je možné konstatovat, jestli zaměstnanci umí, chtějí a mohou podávat své nejlepší výkony.

Celkem 11 z 15 těchto okruhů bylo ve firmě hodnoceno nad úrovni benchmarku České republiky, tedy nad úrovní průměrných výsledků ostatních firem, které se projektu účastní.

V Channel Crossings byl tento průzkum realizován již podruhé, takže k dispozici bylo nejen srovnání s ostatními, ale také srovnání s výsledky vlastní firmy před čtyřmi lety. "První audit v roce 2012 nám ukázal směr, kde je nutné ve firmě udělat změny. Bylo to vlastně poprvé, kdy jsme na jednom grafu a v několika tabulkách viděli názory všech zaměstnanců na klíčové oblasti personalistiky a managementu," říká Vítězslav Bican, výkonný ředitel Channel Crossings s.r.o.

Po čtyřech letech práce došlo ve všech patnácti sledovaných oblastech k posunu k lepšímu, v některých oblastech dokonce k výraznému. "Podařilo se nám třeba upravit a náležitě vysvětlit systém hodnocení a odměňování zaměstnanců, výrazně jsme zvýšili motivační faktor finanční odměny, ale stejně tak více dbáme na nefinanční formy hodnocení a odměňování – lidsky řečeno, učíme se umět sebe a druhé za dobrou práci také pochválit." konstatuje Vítězslav Bican.

Podle Marka Proroka, senior konzultanta firmy RPIC-ViP, která je společně se zlínskou TREXIMOU garantem SILNÉHO PRACOVIŠTĚ, je posun ve srovnání let 2012 a (prosince) 2016 dokladem vynikající manažerské práce a sehraného týmu. "Ne vždy dochází po prvním Miniauditu SILNÉHO PRACOVIŠTĚ k tak jednoznačnému zlepšení, jednoduše proto, že každá organizace má své limity, a často se stává, že zaměření se na jednu oblast znamená zhoršení výsledků v jiné oblasti, které logicky věnujeme menší pozornost. Firmě Channel Crossings se za poslední čtyři roky podařilo ujít pořádný kus cesty k SILNÉMU PRACOVIŠTI."

system image
© 2012-2024 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz