Kontakty


Janos - foto velka

Telefon: +420 602 779 409
E-mail: janos@silnepracoviste.cz

Ing. Jaromír Janoš

„Uvidíš-li jinde věci lepší, pravdivější a užitečnější, proč bys je rád nevyměnil za své, které nejsou tak hodnotné?“ J. A. Komenský

SÍLA ORGANIZACE

Zavádění nových prvků strategického řízení organizace (např. formou Balanced Scorecard)

Optimalizace interních procesů a pravidel organizace se zaměřením na řízení výkonnosti procesů a zajištění kvality

SÍLA VÝKONU

Hodnocení zaměstnanců, tvorba rozvojových a kariérních plánů v organizaci vlastní i organizacích klientů

Tvorba kompetenčních modelů, řízení a realizace výzkumné a aplikační činnosti v oblasti kompetencí na národní i evropské úrovni

Tvorba a zavádění personální strategie

SÍLA MOTIVACE

Model kariérového rozvoje založený na interní a externí certifikaci kompetencí.

SÍLA INFORMACÍ

Využívání dostupných informačních zdrojů pro vysokou efektivitu personální práce (vzdělávání, certifikáty, mezinárodní uznatelnost, legislativa, statistické informace)

Plnohodnotné využívání personálních informačních systémů v organizacích

© 2012-2024 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz