Kontakty


Svoboda - foto velka

Telefon: +420 602 517 265
E-mail: svoboda@silnepracoviste.cz

Ing. Radek Svoboda

"Nemám rád hraběcí rady, poradenství musí být konkrétní a na míru."

SÍLA ORGANIZACE

Posuzování hodnoty vykonávaných pracovních činností a jejich zařazení v podnikové hierarchii

Realizace analýz a provádění optimalizace interních personálních procesů organizace

Zavádění nových prvků strategického řízení organizace (např. formou Balanced Scorecard)

Zajištění financování projektů z evropských a národních zdrojů, zkušenost se psaním a administrací projektů

SÍLA VÝKONU

Nastavení a implementace procesu hodnocení zaměstnanců na základě moderní metodiky kompetenčního modelu a metodiky 360° zpětné vazby, nastavení procesu rozvoje zaměstnanců a řízení jejich kariéry v organizaci

Tvorba kompetenčních modelů

Vytváření personálních strategií firem a definování akčních plánů vedoucích k jejich naplnění

SÍLA MOTIVACE

Analýza a optimalizace stávajících nebo tvorba nových mzdových a motivačních systémů, včetně jejich implementace do interních procesů organizace, s důrazem na motivační složku systému a interní spravedlnost

Tvorba mzdových srovnání, zajišťujících porovnání mzdové úrovně pracovních pozic organizace a pozic v rámci ČR, regionu a vybraného odvětví

SÍLA VZTAHŮ

Vedení tréninků hodnocení zaměstnanců a poskytování zpětné vazby

SÍLA INFORMACÍ

Realizace průzkumů a šetření mezi zaměstnanci, s dopady na firemní kulturu, na kvalitu řízení lidí, motivaci zaměstnanců, atd.

Vedení seminářů a workshopů v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů

© 2012-2024 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz