HR Monitor: Porovnejte se s ostatními v oblasti HR


Květen 2013

V únoru letošního roku spustil garant Silného pracoviště, společnost TREXIMA, vlastní šetření HR Monitor, které mapuje situaci v oblasti řízení lidských zdrojů. Cílem je kontinuálně ukázat postavení a pozici personalistiky ve firmách v České republice.

Šetření probíhá ve dvou vlnách ročně a každá se věnuje jinému tématu z personální oblasti. Postupně byli telefonicky osloveni zástupci společností podnikatelského sektoru s více než 100 zaměstnanci, kteří ve svých firmách zodpovídají za vedení lidských zdrojů.

Díky náhodnému výběru firem lze považovat výsledky za reprezentativní a zobecnitelné, přičemž celkový vzorek je více než 270 respondentů. Porovnáním výsledků zjistíte, jak jsou nastaveny personální procesy u vás ve firmě a jakým způsobem běží v obdobných firmách, jako je ta vaše.

Aktuální, již uzavřená vlna šetření se převážně vztahovala k obecným principům HR, a to zejména na organizaci HR ve firmách, na činnosti, které se v rámci personalistiky dělají, na vybrané ukazatele jako je průměrná doba strávená u jednoho zaměstnavatele či fluktuace. Jeden blok byl věnován názorům na dění i mimo firmu, se zaměřením na absolventy škol, jejich finanční očekávání a připravenost pro vstup do zaměstnání.

Perličkou je, jaké nařízení či požadavek státu pro rok 2013 považují personalisté pro svoji práci za nejvíce „absurdní“.

Začtěte se tedy do prvních výstupů HR Monitoru:

Kompletní výstupy z první vlny HR Monitoru budou zveřejněny na začátku června na stránkách www.hr-monitor.cz. Napište nám zde, jakému tématu byste se v následujících vlnách chtěli věnovat.

Autor: David Holinek

© 2012-2022 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz