Dobré řízení lidských zdrojů má pozitivní efekt na produktivitu práce


Červenec 2013

Personalistiku a personální procesy musí řešit každý podnik. Dalo by se očekávat, že malé firmy s několika zaměstnanci se personalistice budou věnovat spíše jen v rámci zákonné povinnosti, a naproti tomu vetší firmy se stovkami lidí budou personalistiku řešit systematicky a promyšleně. Ukazuje se však, že ani podniky s více než stovkou zaměstnanců nejsou s „promyšlenými“ metodami personalistiky příliš sžité.

Podíváme-li se na personální procesy, které jsou ve větších firmách v ČR zavedené, můžeme je rozdělit na „standardní“ a „nadstandardní“. Standardní procesy typu personální administrativa, výběr zaměstnanců, aktualizace mzdového systému či popisy pracovních míst se dělají prakticky ve všech velkých firmách.

Je patrné, že firmy, pro jejichž vedení je udržení kvalitních zaměstnanců prioritou, využívají „nadstandartních“ činností daleko více. Tyto firmy definují a řídí se personální strategií, častěji mají zavedený kompetenční model, vytváří pro své zaměstnance rozvojové plány v návaznosti na jejich pravidelné hodnocení a zjišťují zpětnou vazbu od svých zaměstnanců.

system image

Graf 2: Personální procesy a produktivita práce

Pozn.: Procentuální podíl firem, které mají proces zavedený

Podrobná analýza ovšem ukázala, že rozhodující je postoj Top managementu k řízení lidských zdrojů. Pokud ten vnímá řízení lidských zdrojů jako důležitou součást chodu firmy, používá moderní personální nástroje častěji a lépe.

Jak ukazuje následující graf, dobré řízení lidských zdrojů má velmi pozitivní efekt na produktivitu práce.

system image

Graf 2: Personální procesy a produktivita práce

Pozn.: Produktivita práce firmy (obrat firmy na 1 zaměstnance) oproti průměru v oboru.

Uvedená zjištění se opírají o výsledky HR Monitoru, který mapuje situaci v oblasti řízení lidských zdrojů ve firmách s více než 100 zaměstnanci. Sběr dat proběhl v únoru 2013 a bylo dotázáno 270 HR manažerů.
© 2012-2022 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz