Mzdový benchmarking


Mzdový benchmarking porovnáva odmeňovanie zamestnancov organizácie so situáciou v podnikateľskom sektore a regióne (regiónoch), v ktorých zadávateľ pôsobí. Získané dáta sú dôležitým podkladom nielen pre samotné porovnanie a tvorbu detailných analýz ale tiež pre následnú tvorbu nového alebo úprava už existujúceho mzdového motivačného systému a jeho úspešnú implementáciu do podnikovej praxe. Náš mzdový benchmarking Vám poskytne informácie pre stanovenie správnej mzdovej úrovne pracovných miest.

Čo získate

  • Prehľad o výške zárobkov a hrubých miezd u konkurencie a na trhu práce v Slovenskej republike.
  • Možnosť využiť porovnanie zárobkových možností v odvetví a regióne ako podklad pre ďalšiu prácu s ľudskými zdrojmi (odmeňovanie, motivácia, zamedzenie fluktuácie a pod).

© 2012-2023 www.silnepracovisko.sk, všechna práva vyhrazena. Grafické spracovanie atelier8.cz