Rozšiřte své znalosti v oblasti organizace a řízení vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve vaší organizaci. Naučte se nastavit a řídit rozvoj zaměstnanců v klíčových oblastech s pomocí kompetenčních modelů. Tento přístup umožňuje přesněji identifikovat požadavky na vzdělávání, měřit jeho účinnost a účelně alokovat finanční prostředky do vzdělávání a profesního rozvoje

" />

  PROČ a JAK používat kompetenční modely v personálním řízení

  Rozšiřte své znalosti v oblasti organizace a řízení vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ve vaší organizaci. Naučte se nastavit a řídit rozvoj zaměstnanců v klíčových oblastech s pomocí kompetenčních modelů. Tento přístup umožňuje přesněji identifikovat požadavky na vzdělávání, měřit jeho účinnost a účelně alokovat finanční prostředky do vzdělávání a profesního rozvoje

  Profil absolventa

  • v souladu se strategickými cíli podniku nastavuje systém vzdělávání pro zaměstnance
  • při tvorbě systému vzdělávání umí vynakládat zdroje efektivně
  • při tvorbě strategie vzdělávání pracuje s kompetenčními modely
  • umí identifikovat a definovat budoucí potřeby vzdělávání ve firmě
  • umí identifikovat klíčové pracovníky a talenty ve firmě a dokáže pro ně nastavit systém vzdělávání
  • zná různé formy vzdělávání a při návrhu vzdělávací strategie organizace je vhodně kombinuje
  • volí vhodné nástroje měření efektivity vzdělávání
  • dokáže vhodným způsobem zajistit podporu využití naučených dovedností a znalostí zaměstnanců v praxi např. využíváním koučovacího přístupu při vedení hodnotícího rozhovoru

  Obsah a struktura semináře

  • Vzdělávání zaměstnanců v kontextu HR procesů
  • Nastavení systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců na základě kompetenčních modelů
  • Tvorba kompetenčních modelů
  • Kompetenční modely a výběr zaměstnanců
  • Identifikace vzdělávacích potřeb
  • Kompetenční modely a adaptační proces
  • Identifikace klíčových pracovníků a talentů v organizaci
  • Hodnotící rozhovor jako forma vyhodnocení efektivity vzdělávání
  • Kirkpatrickův model efektivity vzdělávání
  • Nástroje pro kvantitativní a kvalitativní měření efektivity vzdělávání
  • Koučovací přístup jako metoda podpory využití naučených dovedností a znalostí v praxi
  • Příprava plánu vzdělávání a jeho realizace
  • Chyby při realizaci plánu vzdělávání