Manažerská hra je simulační hra, která se zaměřuje především na rozvoj manažerských měkkých dovedností a to zejména v oblasti komunikace, vyjednávání. 

 

" />

  Manažerská hra

  • Manažerská hra je simulační hra, která se zaměřuje především na rozvoj manažerských měkkých dovedností a to zejména v oblasti komunikace, vyjednávání. 

   

  Profil absolventa

  • má možnost podívat se na svou firmu a roli "jinýma očima"
  • vyzkouší si, jaké je to být v roli TOP manažera
  • rozvine své soft skills v oblasti komunikace, týmové spolupráce, rozhodování, delegování a motivace 
  • zamyslí se nad svými zvyky, schopnostmi a může pracovat dále na jejich posílení /změně 


  Obsah a struktura semináře

  • Metodický úvod 
  • Koncepční práce manažera 
  • Zadání hry 
  • Komunikační fáze 
  • Definování projektů dle priorit (sjednocení návrhů řešení). Rozpracování klíčových projektů v týmech (základní teze).
  • Závěrečná prezentace a obhajoba klíčových projektů.
  • Vyhodnocení manažerské hry s definováním akčního plánu jednotlivců