Zvyšování produktivity práce

  Zvyšování produktivity práce při snižování nákladů je klíčem k trvalé prosperitě a konkurenceschopnosti každé firmy.
  Seminář je určen pro manažery a mistry ve výrobě, technology, normovače, průmyslové a procesní inženýry, Lean manažery, projektanty pracovišť a vedoucí podnikových útvarů, kteří mají na starost plánování a řízení výroby a podílí se na tvorbě a implementaci pracovních procesů.

   

  Profil absolventa

  • seznámí se základními pojmy a metodikou zvyšování produktivity práce u výrobních, ale i nevýrobních pracovníků.
  • získá nový pohled na optimalizaci pracovních postupů, odstraňování duplicitních a neefektivních činností.
  • přiblížíme mu vhodné metody měření a normování práce.
  • dozví se, jak lze uplatnit normování práce ve mzdových a motivačních systémech. 

  Obsah a struktura semináře

  • Zvyšování produktivity ve výrobních a nevýrobních společnostech.
  • Normování práce a audit výkonových norem.
  • Uplatnění výstupů normování práce ve mzdových a motivačních systémech (úkolová mzda, výkonové odměny jednotlivců a týmů)
  • Optimalizace počtu pracovníků v nevýrobních a režijních činnostech
  • Diskuze na téma zvyšování produktivity práce.