Poskytování zpětné vazby dle typologie MBTI

  Naučte se využít znalost rozdílů v lidech ke zlepšení komunikace s nimi. Poznejte, jak různým osobnostním typům správně poskytovat zpětnou vazbu. Osvojte si techniky poskytování a přijímání zpětné vazby a využijte je ke zlepšování výkonu vašich zaměstnanců.

  Profil absolventa

  • účastník zná základní rozdíl mezi jednotlivými osobnostními charakteristikami MBTI
  • přizpůsobuje svoji komunikaci partnerovi na základě rozpoznání jednotlivých osobnostních charakteristik
  • zná základní zásady poskytování a přijímání zpětné vazby
  • umí poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu
  • umí přijmout konstruktivní zpětnou vazbu
  • umí pracovat s kritikou vlastní osoby
  • zná různé techniky poskytování zpětné vazby a umí je použít (Sandwich, Ask tell ask, Stop-start-continue, Bridge, Kick-kiss-kick)

  Obsah a struktura semináře

  • Úvod do semináře, základní východiska typologie MBTI
  • Zásady poskytování a přijímání zpětné vazby
  • Pozitivní zpětná vazba versus kritika
  • Konstruktivní zpětná vazba
  • Techniky poskytování zpětné vazby
  • Diskuse a aplikace do praxe účastníků
  • Závěr semináře