Kompetenční model a jeho efektivní využívání v HR procesech

  Často nezáleží na tom, co člověk vystudoval, ale to co zná a umí. Ideální zaměstnanec – to je optimální kombinace znalostí, dovedností a správného chování. Jak ale tyto potřeby rozpoznat a popsat?

  Seminář je určen pro majitele firem, personální manažery a specialisty v oblasti lidských zdrojů, kteří se podílejí na tvorbě a rozvoji personálních systémů a také personalistům, kteří mají na starost výběr, hodnocení a rozvoj zaměstnanců.

  Profil absolventa

  • osvojí si principy komplexního kompetenčního přístupu v personálních procesech. 
  • naučí se identifikovat klíčové kompetence pro jednotlivé profese, vytvářet kompetenční modely a správně je implementovat do personální práce tak, aby se staly významným nástrojem při výběru zaměstnanců.
  • odnese si návod jak využít kompetenční model při hodnocení a rozvoji zaměstnanců, díky čemuž budete moci nastavit efektivní systém vzdělávání ve vaší společnosti. 

  Obsah a struktura semináře

  • Jak správně vymezit kompetence.
  • Role kompetenčního modelu v personálním řízení.
  • Jak správně zavést kompetenční model v naší firmě.
  • Příklady z praxe efektivního využití kompetenčního modelu.
  • Diskuze na téma kompetenční modely.