Zásady a techniky asertivní komunikace

  Odhalte manipulativní jednání druhých, naučte se reagovat na agresivní chování a seznamte se s asertivními technikami. Naučte se je využívat ve správný čas a ve správných situacích.

  Profil absolventa

  • zná pojem asertivita a její význam
  • zná jednotlivé typy chování (asertivita, manipulace, agresivita a pasivita) a je schopen je rozpoznat
  • dokáže prosadit svůj postoj neagresivním a otevřeným přístupem
  • zná asertivní práva a techniky a umí je použít

  Obsah a struktura semináře

  • Úvod do semináře
  • Jsem asertivní? – ověření vlastní úrovně asertivity
  • Typy chování – pasivita, manipulace, agresivita, asertivita
  • Typy manipulátorů
  • Asertivní práva
  • Asertivní techniky
  • Prosazení vlastního názoru
  • Diskuse a aplikace do praxe účastníků
  • Závěr semináře