Základy projektového řízení

  Naučte se základním principům projektového řízení a tomu, jak tyto principy včlenit do vlastní pracovní činnosti, naučte se, jak svoje pracovní aktivity vidět „projektovým způsobem“.

  Profil absolventa

  • dokáže definovat projekt a projektový cyklus
  • umí stanovit vizi a cíle projektu
  • zná nástroje k projektovému řízení, plánování a realizaci projektů a umí je použít

  Obsah a struktura semináře

  • Úvod do semináře
  • Definice projektu a projektový cyklus
  • Definování vize projektu, stanovení cílů projektu
  • Projektové řízení, plánování a realizace projektu
  • Projektové řízení v mé praxi
  • Závěr semináře