Základy delegování

  Využijte delegování jako nástroj pro rozvoj svého týmu. Rozpoznejte, které úkoly delegovat, komu, za jakých podmínek a jak, a získejte více času pro další důležité aktivity.

  Profil absolventa

  • zná základní principy delegování
  • chce a umí delegovat úkol
  • při delegování pracuje s průběžnou a následnou kontrolou
  • dokáže konkrétně definovat/pojmenovat úkol

  Obsah a struktura semináře

  • Úvod do semináře
  • Přínosy delegování
  • Bariéry k delegování, nejčastější chyby delegování
  • Základní principy delegování
  • Eisenhowerův princip
  • Význam průběžné a následné kontroly při delegování
  • Diskuse a aplikace do praxe účastníků
  • Závěr semináře