Vnitrofiremní komunikace

  Poznejte, jak může efektivní strategie komunikace pozitivně ovlivnit výsledky vaší firmy. Naučte se, jak vhodným způsobem komunikovat důležité informace napříč firmou bez překroucení jejich významu.

  Profil absolventa

  • dokáže komunikovat informace napříč celou firmou a volit k tomuto účelu vhodné komunikační prostředky a média
  • umí navrhnout vnitrofiremní komunikační strategii

  Obsah a struktura semináře

  • Úvod do semináře
  • Vnitropodniková komunikace v naší organizaci
  • Jak přijímáme a předáváme informace
  • Komunikace a firemní kultura
  • Komunikační strategie
  • Diskuse a aplikace do praxe účastníků
  • Závěr semináře