Vedení týmu

  Poznejte svůj preferovaný styl vedení. Naučte se využívat různé styly k efektivní práci s vaším týmem.

  Profil absolventa

  • zná styly vedení podle GRID a teorie situačního vedení a dokáže je použít vzhledem k zralosti lidí a fázi vývoje týmu
  • ví, jak funguje dynamika os. i prac. vztahů v týmu a na základě toho volí vhodné intervence ve prospěch týmu
  • dokáže zaměstnancům poskytnout zpětnou vazbu
  • motivuje své podřízené k výkonu

  Obsah a struktura semináře

  • Úvod do semináře
  • Efektivně fungující tým
  • Vývojové fáze týmu podle Tuckmana
  • Styly vedení GRID
  • Teorie situačního vedení
  • Poskytování a přijímání zpětné vazby
  • Diskuse a aplikace do praxe účastníků
  • Závěr semináře