Vedení porad

  Naučte se řídit diskusi ve skupině a dovést ji k užitečným závěrům v přiměřeném čase. Stanovte jasná pravidla, která se budou při poradách dodržovat.

  Profil absolventa

  • zná základní fáze průběhu porady
  • dokáže definovat cíle porady
  • dokáže navrhnout základní program a strukturu porady
  • dokáže řídit diskuzi ve skupině a dovést ji k užitečným závěrům
  • zná myšlenkové mapy a umí je používat
  • stanoví jasná pravidla, která se budou při poradách dodržovat a dohlíží na jejich respektování

  Obsah a struktura semináře

  • Úvod do semináře
  • Vedení porad – cvičení
  • Chyby při vedení porad
  • Fáze průběhu porady
  • Příprava porady, myšlenkové mapy
  • Zásady vedení porad
  • Struktura porady
  • Diskuse a aplikace do praxe účastníků
  • Závěr semináře