Typologie organizace dle MBTI

  Každá organizace se liší nejen svou velikostí, strukturou a cíli, jichž chce dosáhnout, ale i svým charakterem. Charakter výrobní a softwarové firmy se odlišuje od charakteru nemocnice, univerzity nebo úřadu. Poznejte lépe „osobnost“ vaší organizace s využitím typologie MBTI a své poznání využijte k vědomému budování kultury organizace a identity vašich pracovníků.

  Profil absolventa

  • zná koncept charakteru organizace a jeho původ
  • zná základní východiska typologie MBTI pro jednotlivce a její aplikaci pro organizace
  • zná základní rozdíl mezi jednotlivými charakteristikami organizace ve čtyřech párech dle MBTI a dokáže je aplikovat na vlastní organizaci
  • rozumí aplikacím typologie organizace pro různé fáze životního cyklu a fungování organizace

  Obsah a struktura semináře

  • Vyplnění dotazníku MBTI pro organizaci (organizační jednotku) před kurzem
  • Úvod do semináře
  • Základní východiska typologie MBTI a jejich aplikace do typologie organizace
  • Interaktivní skupinová zpětná vazba – interpretace párových charakteristik typologie MBTI pro organizace
  • MBTI kód naší organizace (organizační jednotky)
  • Charakter organizace, růst a změna
  • Charakter organizace a její rozvoj
  • Charakter organizace a možné aplikace v praxi
  • Závěr semináře