Týmové role

  Poznejte své týmové role i role vašich kolegů. Využijte je k lepší komunikaci, spolupráci a zvýšení efektivity a výkonu vašeho týmu.

  Profil absolventa

  • zná základní principy týmové spolupráce a dokáže je rozvíjet
  • zná své preferované role v týmu i role kolegů
  • přizpůsobuje svoji týmovou roli potřebám skupiny
  • respektuje své kolegy a chápe jejich roli a přínos v týmu
  • svými schopnostmi aktivně přispívá k týmové spolupráci
  • je schopen vlastními slovy popsat vývojové fáze týmu podle Tuckmana

  Obsah a struktura semináře

  • Úvod do semináře
  • Skupinová hra
  • Základní principy fungování týmů
  • Týmové role podle Belbina – osobnostní dotazník
  • Týmové role podle Belbina – interpretace výsledků
  • Skupinová hra
  • Vývojové fáze týmu
  • Diskuse a aplikace do praxe účastníků
  • Závěr semináře