Týmová komunikace

  Naučte se odhadnout jakou komunikační strategii zvolit při komunikaci s vaším kolegou. Naučte se předejít konfliktům díky rozpoznání základních překážek efektivní komunikace v týmu.

  Profil absolventa

  • při vystupování působí sebejistě / vystupuje sebejistě
  • dokáže srozumitelně předávat informace, tak aby druhá strana porozuměla
  • zná typologii komunikačních partnerů podle primárních osobnostních rysů
  • svoji komunikaci přizpůsobuje komunikačnímu partnerovi podle toho, jaký je to typ
  • umí poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu
  • umí přijmout zpětnou vazbu

  Obsah a struktura semináře

  • Úvod do semináře
  • Ověření úrovně komunikačních dovedností účastníků
  • Komunikační proces, bariéry a šumy v komunikaci, jejich eliminace
  • Typologie komunikačních partnerů podle primárních osobnostních rysů
  • Práce s typologií komunikačních partnerů
  • Zásady poskytování a přijímání zpětné vazby
  • Diskuse a aplikace do praxe účastníků
  • Závěr semináře