Trénink asertivní komunikace

  Vyzkoušejte si, jak se chováte v náročných komunikačních situacích a zdokonalte svou schopnost reagovat na manipulaci či agresivní chování. Naučte se prakticky využívat asertivní práva a techniky v každodenním životě.

  Profil absolventa

  • zná pojem asertivita a její význam
  • zná jednotlivé typy chování (asertivita, manipulace, agresivita a pasivita) a je schopen je rozpoznat
  • dokáže prosadit svůj postoj neagresivním a otevřeným přístupem
  • zná asertivní práva a techniky a umí je použít

  Obsah a struktura semináře

  • Úvod do semináře
  • Typy chování a jak je rozpoznat
  • Vybraná asertivní práva – nácvik
  • Vybrané asertivní techniky – nácvik
  • Tvorba asertivního prohlášení
  • Diskuse a aplikace do praxe účastníků
  • Závěr semináře