Time management

  Zhodnoťte, jak efektivně nakládáte se svým časem. Využitím technik řízení a plánování času získejte větší prostor (kapacitu) pro opravdu důležité věci.

  Profil absolventa

  • zná zásady řízení času a v praxi je používá
  • má definovány své životní role, životní cíle a priority
  • dokáže konkrétně/správně definovat úkol
  • při plánování času pracuje s prioritami
  • používá jeden/vhodný plánovací systém
  • dokáže efektivně uspořádat vlastní čas a minimalizovat tak nadbytečný stres

  Obsah a struktura semináře

  • Úvod do semináře
  • Timemanagement I., II., III. a IV. generace
  • Zásady plánování a řízení času
  • Jak hospodařím s časem?
  • Priority, role, životní cíle, roční cíle
  • Eisenhowerův princip – nástroj pro určování priorit jednotlivých úkolů
  • Diskuse a aplikace do praxe účastníků
  • Závěr semináře