Talent management

  Včasný výběr a individuální přístup k talentům i k personálním nástupcům je důležitým předpokladem udržitelné dynamiky v rozvoji firmy a její schopnosti obstát na trhu. Získejte techniky a nástroje k efektivnímu řízení této oblasti ve vaší organizaci.

  Profil absolventa

  • dokáže definovat talent ve vlastní organizaci
  • zná základní nástroje měření výkonu a potenciálu a je schopen si vytvořit vlastní systém měření v rámci organizace
  • zná proces zavádění Talentmanagement programu ve firmě
  • stanoví kroky, nezbytné k zavedení Talentmanagement programu ve vlastní organizaci

   

  Obsah a struktura semináře

  • Úvod do semináře
  • Talent
  • Nástroje na měření výkonu a potenciálu
  • Úvod do zavádění Talentmanagement programu
  • Zavádění Talentmanagement programu ve firmě
  • Diskuse a aplikace do praxe účastníků
  • Závěr semináře