Skupinové řešení vybraného problému (workshop)

  Nalezněte společně řešení konkrétního problému, uplatněte kreativní nápady a rozpracujte je pro realizaci. Vy budete mít čas na přemýšlení, tvoření a pozorování a facilitátor povede proces, zaměří se na hlídání času, řízení diskuse a skupinové procesy.

  Profil absolventa

  • zná proces řešení problémů a dokáže jej použít
  • umí definovat skutečný problém a na jeho základě definovat cílový stav, kterého má být dosaženo
  • zná vybrané techniky řešení problémů/generování nápadů/kreativní techniky a umí je využít
  • dokáže řešit problém jak individuálně tak ve skupině
  • přichází s reálnými návrhy řešení
  • umí zpracovat akční plán

  Obsah a struktura semináře

  • Úvod do semináře
  • Identifikace a definování problému
  • Definování cílového stavu
  • Hledání variant řešení
  • Výběr řešení
  • Detailní rozpracování vybraného způsobu řešení
  • Akční plán
  • Závěr semináře