Příprava prezentace v 6 krocích

  Seznamte se se základními zásadami, které při přípravě prezentace nesmíte opominout. Naučte se připravit prezentaci tak, abyste zaujali posluchače a „prodali“ jim své sdělení.

  Profil absolventa

  • dokáže vytvořit profesionální, přesvědčivou a poutavou prezentaci
  • umí svým projevem zaujmout a udržet si pozornost posluchačů
  • dokáže pracovat s audiovizuální prezentační technikou
  • zná techniky zvládání trémy a umí je v případě potřeby použít

  Obsah a struktura semináře

  • Úvod do semináře
  • Posouzení momentální úrovně prezentačních dovedností
  • Profesionální prezentace
  • Zásady přípravy prezentace
  • Příprava prezentace – nácvik
  • Struktura prezentace
  • Práce s audiovizuální technikou
  • Techniky zvládání trémy
  • Diskuse a aplikace do praxe účastníků
  • Závěr semináře