Praktické techniky k řešení problémů

  Naučte se samostatně analyzovat situace a navrhnout řešení. Odhalte jádro problému a navrhněte kroky, jak dosáhnout stanoveného cíle.

  Profil absolventa

  • zná proces řešení problémů a dokáže jej použít
  • umí definovat skutečný problém a na jeho základě definovat cílový stav, kterého má být dosaženo
  • zná vybrané techniky řešení problémů/generování nápadů/kreativní techniky a umí je využít
  • dokáže řešit problém jak individuálně tak ve skupině
  • přichází s reálnými návrhy řešení
  • umí zpracovat akční plán

  Obsah a struktura semináře

  • Úvod do semináře
  • Bariéry řešení problémů
  • Praktické řešení problému – cvičení
  • Proces řešení problémů
  • Vybrané techniky pro řešení problémů
  • Individuální versus skupinové řešení problémů
  • Diskuse a aplikace do praxe účastníků
  • Závěr semináře