Poskytování zpětné vazby

  Poznejte výhody zpětné vazby. Osvojte si techniky poskytování a přijímání zpětné vazby a využijte je ke zlepšování výkonu vašich zaměstnanců.

  Profil absolventa

  • zná základní zásady poskytování a přijímání zpětné vazby
  • umí poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu
  • umí přijmout konstruktivní zpětnou vazbu
  • umí pracovat s kritikou vlastní osoby
  • zná různé techniky poskytování zpětné vazby a umí je použít 

  Obsah a struktura semináře

  • Úvod do semináře
  • Zásady poskytování a přijímání zpětné vazby
  • Pozitivní zpětná vazba versus kritika
  • Konstruktivní zpětná vazba
  • Techniky poskytování zpětné vazby
  • Diskuse a aplikace do praxe účastníků¨
  • Závěr semináře