Posilování odolnosti vůči zátěži a stresu

  Stanovte si své priority a udělejte si čas na důležité věci. Naučte se zvládat základní techniky, které vám pomohou zvládat stres v každodenním životě.

  Profil absolventa

  • zná roviny prožívání stresu a je schopen identifikovat, jak se stres u něj projevuje v jednotlivých rovinách
  • zná svoji silnou a slabou rovinu
  • umí použít vhodné techniky zvládání stresu vzhledem k jednotlivým rovinám
  • zná vybrané preventivní, akutní a následné techniky zvládání stresu a umí je v praxi použít
  • při plánování času pracuje s prioritami

  Obsah a struktura semináře

  • Úvod do semináře
  • Stres, inventář prožívání stresu
  • Preventivní, akutní a následné techniky zvládání stresu, laické techniky zvládání stresu
  • Duševní hygiena
  • Základní principy řízení času – nástroj pro zvládání zátěže
  • Diskuse a aplikace do praxe účastníků
  • Závěr semináře