Plánování a organizace práce

  Poznejte jak využít techniky krátkodobého i dlouhodobého plánování a organizování v rámci plnění různých úkolů. Naučte se určit kolik času, jaké zdroje, jaký rozpočet a jaké rezervy bude realizace vašeho projektu vyžadovat.

  Profil absolventa

  • zná jednotlivé fáze plánování
  • dokáže efektivně pracovat v týmu
  • zná techniky krátkodobého plánování KAM, ALPEN a umí je využít
  • zná techniky dlouhodobého plánování Logický rámec a Ganttův diagram a umí je využít

  Obsah a struktura semináře

  • Úvod do semináře
  • Organizace práce v týmu - hra
  • Zásady efektivní organizace práce v týmu
  • Techniky krátkodobého plánování
  • Techniky dlouhodobého plánování
  • Diskuse a aplikace do praxe účastníků
  • Závěr semináře