Neverbální komunikace

  Naučte se vnímat neverbální komunikaci druhých a také ji správně číst. Poznejte jak vaše řeč těla působní na ostatní a naučte se ji ovládat.

  Profil absolventa

  • zná pozitivní a negativní signály řeči těla a je schopen je u komunikačního partnera rozpoznat
  • je schopen použít vlastní neverbální komunikaci k usměrnění komunikačního partnera

  Obsah a struktura semináře

  • Úvod do semináře
  • Osobnost mluvčího
  • Prvky neverbální komunikace
  • Neverbální komunikace v praxi
  • Neverbální komunikace v zátěžové situaci
  • Diskuse a aplikace do praxe účastníků¨
  • Závěr semináře