Motivace k výkonu

  Poznejte, co vaši zaměstnanci chtějí a co na ně působí motivačně, a využijte tyto poznatky ke zvýšení jejich výkonu. Naučte se využívat vhodné kombinace vnitřní motivace a vnější stimulace (pochvaly. benefity apod.)

  Profil absolventa

  • zná základní východiska teorie potřeb Maslowa a Herzberga
  • zná motivační typologii a umí motivovat své podřízené vzhledem jejich motivačnímu typu
  • vhodně volí zaměstnanecké benefity k tomu, aby stimuloval vyšší výkon u podřízených

  Obsah a struktura semináře

  • Úvod do semináře
  • Motivace versus Stimulace
  • Teorie potřeb podle D. A. Maslowa a teorie motivace podle Herzberga
  • Typologie Motivačního založení
  • Motivace a odměňování
  • Diskuse a aplikace do praxe účastníků
  • Závěr semináře