Konfliktní situace a strategie jejich řešení

  Naučte se pracovat s odlišným názorem komunikačního partnera a zvládat jeho i své emoce. Pochopte, proč je třeba poznat druhého, na základě toho zvolit v různých situacích vhodnou taktiku a argumenty, a tím předcházet konfliktům.

  Profil absolventa

  • účastník zná 5 přístupů k řešení konfliktů a dokáže je použít vzhledem k vývoji konfliktní situace
  • v konfliktní situaci dokáže zvládat své emoce
  • zná techniku kolečka námitek a dokáže reagovat na neoprávněnou námitku
  • zná techniku 4 kroků a dokáže reagovat na oprávněnou námitku

  Obsah a struktura semináře

  • Úvod do semináře
  • Obtížné momenty při jednání s druhými lidmi – skupinové cvičení
  • Typologie Thomas Kilmann conflict Mode Instrument (TKI)
  • Práce s typologií TKI
  • Techniky zvládání oprávněných a neoprávněných námitek a jejich nácvik
  • Diskuse a aplikace do praxe účastníků
  • Závěr semináře