Kompetenční modelování

  HR procesy neboli procesy řízení a rozvoje lidských zdrojů lze efektivně nastavit a rozvíjet podle kompetencí a kompetenčních modelů. Nastavte v rámci vaší organizace efektivně HR procesy a rozvíjejte je právě prostřednictvím kompetencí a kompetenčních modelů.

  Profil absolventa

  • orientuje se v problematice HR procesů založených na kompetenčních modelech
  • je schopen vytvořit HR proces založený na kompetenčních modelech
  • dokáže vytvořit škálu k měření úrovně kompetencí

  Obsah a struktura semináře

  • Úvod do semináře
  • Úvod do kompetenčních modelů, definování HR procesů
  • Tvorba škál kompetencí
  • HR procesy založené na kompetenčních modelech
  • Tvorba vybraných HR procesů
  • Závěr semináře