Individuální příprava na veřejné vystoupení (mentoring)

  V rámci individuálních setkání s vaším mentorem se připravíte na konkrétní prezentaci nebo veřejný výstup. Mentor vás povede procesem přípravy vaší prezentace krok za krokem, podá vám zpětnou vazbu k vašemu výkonu a společně se zaměříte na odstranění slabých stránek vaší prezentace a celkového projevu.

  Profil absolventa

  • dokáže vytvořit profesionální, přesvědčivou a poutavou prezentaci
  • umí svým projevem zaujmout a udržet si pozornost posluchačů
  • dokáže pracovat s audiovizuální prezentační technikou
  • zná techniky zvládání trémy a umí je v případě potřeby použít
  • prezentuje bez negativních/rušivých projevů neverbální komunikace
  • v rámci prezentace dokáže pracovat se svým hlasem

  Obsah a struktura semináře

  • Úvod do semináře
  • Profesionální speaker
  • Příprava prezentace
  • Neverbální komunikace
  • Zvládání trémy
  • Trénink výslovnosti, správné dýchání
  • Prezentace na kameru
  • Zpětná vazba
  • Závěr semináře