Hodnocení zaměstnanců

  Seznamte se s metodami hodnocení zaměstnanců. Připravte se na vedení hodnoticího pohovoru a posilněte svou dovednost klást dobré otázky, které povedou k odhalení potenciálu vašich zaměstnanců.

  Profil absolventa

  • zná principy a cíle hodnocení zaměstnanců
  • zná formy a metody pracovního hodnocení a dokáže je použít vzhledem k dané situaci/danému člověku
  • dokáže se připravit a vést hodnoticí pohovor
  • dokáže vhodně klást otázky s cílem dovést zaměstnance k závěrům užitečným pro jeho další rozvoj

  Obsah a struktura semináře

  • Úvod do semináře
  • Motivace
  • Motivace a hodnocení
  • Hodnoticí pohovor
  • Techniky a nástroje hodnocení
  • Diskuse a aplikace do praxe účastníků
  • Závěr semináře