Aktuální témata


Pět scénářů na přípravu pokaženého outdooru

11 2014

Co všechno byste museli udělat, aby se váš outdoorový teambuilding nepovedl? Nemít připravenou variantu pro špatné počasí, zasvětit ho pouhé zábavě či adrenalinu bez vzdělávacích prvků, podcenit výběr lokality, ubytování a stravy, rozhodnout se pro nudný a obehraný program, nevhodně komunikovat se svými zaměstnanci....


Silné pracoviště na HR Days 2014

10 2014

Ve dnech 22 a 23. října se v Praze konal odborný veletrh HR Days, na kterém jsme jako v předchozích letech prezentovali koncept SILNÉHO pracoviště. Tento koncept vychází ze skutečnosti, že slušné chování firmy vůči svým zaměstnancům a zákazníkům spolehlivě vede k dlouhodobé prosperitě. Toho jsou dokladem organizace, které již prokázaly, že silnými pracovišti skutečně jsou.


Soft Skillers měří rozvoj měkkých dovedností

09 2014

Rozvoj měkkých dovedností je obtížný, jejich měření je prý nemožné. Jakou máte jistotu, že vaše "vzdělávačka" odvádí dobrou práci? Soft Skillers mají odpověď.


Správně ohodnocené pozice jsou základem spravedlivého odměňování

06 2014

Spravedlivě a objektivně nastavené ocenění zaměstnanců je základem zdravého klimatu v každé firmě a tudíž jde o jednu z nejcitlivěji vnímaných oblastí. Mzdy a odměny jsou významným motivujícím faktorem, který ovlivňuje fluktuaci, loajalitu, výkonnost a spolehlivost zaměstnanců. A pro spravedlivé a objektivní mzdy to platí dvojnásobně. Proto je správně nastavený systém odměňování a motivace zaměstnanců jedním ze základních kamenů při budování SILNÉHO PRACOVIŠTĚ, což je pracovní prostředí kde lidé umí, chtějí a mohou podávat své nejlepší výkony.


Odráží se pravidelné hodnocení zaměstnanců na jejich výkonu?

04 2014

Z nedávného průzkumu HR Monitor vyplynulo, že pravidelné hodnocení zaměstnanců provádí přes tři čtvrtiny firem. Pokud se ale podíváme na přínos tohoto procesu, není to žádná sláva. Produktivita firem, které pravidelné hodnocení neprovádějí, je nižší jen o necelá 3 procenta. Kde je chyba? Má vůbec smysl hodnocení zaměstnanců dělat?


První certifikované SILNÉ PRACOVIŠTĚ je v Třinci

02 2014
Cílem rozvojového programu SILNÉ PRACOVIŠTĚ je vyhledávání, rozvoj a propagace pracovišť, kde lidé UMÍ, CHTĚJÍ a MOHOU podávat své nejlepší výkony. Společnost ENVIFORM je prvním certifikovaným nositelem značky SILNÉ PRACOVIŠTĚ v České republice.


Popisy pracovních míst jako základ efektivního řízení lidských zdrojů

10 2013

Popisy pracovních míst nejsou ve firmách příliš populární. Manažeři a dokonce i někteří personalisté na ně pohlížejí jako na nutnou, ale velmi nudnou a nepříliš potřebnou administrativu. Je tomu opravdu tak?


Dobré řízení lidských zdrojů má pozitivní efekt na produktivitu práce

07 2013

Personalistiku a personální procesy musí řešit každý podnik. Dalo by se očekávat, že malé firmy s několika zaměstnanci se personalistice budou věnovat spíše jen v rámci zákonné povinnosti, a naproti tomu vetší firmy se stovkami lidí budou personalistiku řešit systematicky a promyšleně. Ukazuje se však, že ani podniky s více než stovkou zaměstnanců nejsou s „promyšlenými“ metodami personalistiky příliš sžité.


Jak využít rozdíly v lidech k jejich efektivnímu řízení?

06 2013
Teorie, modely a techniky řízení, představované na kurzech manažerského vzdělávání, jsou vždy prezentovány se stejným omezením. Při jejich aplikaci je nutné brát v úvahu rozdíly mezi jednotlivými lidmi a v závislosti na nich zvážit použití konkrétní metody nebo její modifikaci. Jak ale tak náročný úkol zvládnout?

HR Monitor: Porovnejte se s ostatními v oblasti HR

05 2013

V únoru letošního roku spustil garant Silného pracoviště, společnost TREXIMA, vlastní šetření HR Monitor, které mapuje situaci v oblasti řízení lidských zdrojů. Cílem je kontinuálně ukázat postavení a pozici personalistiky ve firmách v České republice.


Výpis: 11-20 z 27

[01] [02] [03]© 2012-2021 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz