Reference


INTOZA s.r.o.

Rozvoj měkkých kompetencí, manažerkých a ICT dovedností

(RPIC-ViP s.r.o., 2011)

Společnost RPIC-ViP s.r.o. pro nás realizovala tréninkové vzdělávací programy k rozvoji měkkých dovedností, manažerského a počítačového vzdělávání. Konkrétně se jednalo o rozvoj klíčových manažerských kompetencí, schopnosti řešení konfliktů v týmech, budování týmu a mezitýmové spolupráce, řízení osobního rozvoje, řešení problémů a rozhodování, vnitrofiremní komunikace a práce s MS Office. Tréninků se účastnil jak top management firmy, tak zaměstnanci z finanční a stavební oblasti.

Po celou dobu spolupráce jsme byli spokojeni s kvalitou poskytovaných služeb. Jedná se jak o stránku metodické přípravy, tak i profesionálního vystupování zaměstnanců společnosti.

Na základě získaných zkušeností hodláme i do budoucna pokračovat ve spolupráci se společností RPI-ViP s.r.o.

Tomáš Závada, ředitel (výtah z referenčního listu)

OSTROJ a.s.

Rozvoj měkkých kompetencí

(RPIC-ViP s.r.o., 2010)

Vzdělávací společnosti RPIC-ViP s.r.o. pro naši společnost zajišťovala realizaci 5 dvoudenních tréninků v rámci rozvoje měkkých kompetencí vybrané skupiny zaměstnanců.

Spolupráci se společností RPIC-ViP s.r.o. hodnotíme pozitivně a kromě profesionality oceňujeme také citlivý přístup k výběru lektorů. Ti splňují nejen odborné předpoklady, ale jsou voleni tak, aby se školená problematika co nevíce přiblížila studentům a podmínkám společnosti. Naši zaměstnanci byli s průběhem tréninku spokojeni a ocenili aplikaci teoretických znalostí do praktických příkladů.

Lenka Christová, personalistka náboru a vzdělávání (výtah z referenčního listu)

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko

Rozvoj klíčových kompetencí pracovníků URR

(RPIC-ViP s.r.o., 2010)

Společnosti RPIC-ViP s.r.o. pro nás zajistila v období květen 2009 - červen 2010 realizaci tréninkových programů k rozvoji měkkých kompetencí v celkovém rozsahu 12 tréninkových dnů pro 102 účastníků včetně vstupní diagnostiky. Těchto školení se účastnili vedoucí odborů a odborní referenti.

Se společností RPIC-ViP s.r.o. spolupracujeme již dlouhodobě, především v oblasti rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání zaměstnanců. Veškeré aktivity, které pro nás společnosti RPIC-ViP s.r.o. připravila, byly organizačně výborně zajištěny, včetně potřebných materiálů pro účastníky, tréninky byly vedeny kvalitními trenéry, jejichž kompetence plně odpovídaly danému tématu. Vhodně byla zvolena vždy i forma a časové rozložení tréninků. Účastníci daného školení měli vždy možnost komplexního zhodnocení, na základě kterého bylo společností RPIC-ViP s.r.o. zpracováno doporučení pro další rozvoj zaměstnanců, které se uplatnilo především v plánování osobních rozvojových plánů na další období.

Martina Hudečková, personální manažerka (výtah z referenčního listu)

BYTOSTAV Poruba a.s.

Měkké dovednosti, manažerské dovednosti a PC vzdělávání

(RPIC-ViP s.r.o., 2010)

Společnosti RPIC-ViP s.r.o. pro nás realizovala tréninkové vzdělávací programy k rozvoji měkkých dovedností, manažerského a počítačového vzdělávání. Cílovou skupinou byli top management a zaměstnanci z finanční oblasti. Po celou dobu spolupráce jsme byli spokojeni s kvalitou poskytovaných služeb. Jedná se jak o stránku metodické přípravy, tak i profesionálního vystupování zaměstnanců společnosti. Na základě získaných zkušeností hodláme i do budoucna pokračovat ve spolupráci se společnosti RPIV-ViP s.r.o.

Jaroslav Uhlař, místopředseda představenstva (výtah z referenčního listu)

Výpis: 61-64 z 64
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]© 2012-2018 www.silnepracoviste.cz, všechna práva vyhrazena. Grafické zpracování atelier8.cz